Algemene voorwaarden

1. Annuleringen en restitutie

1.1. Indien u uw reservering meer dan 30 dagen voorafgaand aan de geplande ophaaltijd annuleert, betalen wij het volledige vooruitbetaalde bedrag terug. Indien u de boeking minder dan 30 dagen voor de geplande ophaaltijd annuleert, zijn bijbehorende annuleringskosten of no-show toeslag van toepassing.

1.2. Indien u uw reservering tussen 29 en 15 dagen voorafgaand aan de geplande ophaaltijd annuleert, wordt de aanbetaling van 50% niet terugbetaald (annuleringskosten). Het resterende bedrag wordt echter niet in rekening gebracht.

1.3. Indien u uw reservering later dan 14 dagen voorafgaand aan de geplande ophaaltijd annuleert, wordt 100% van het reserveringsbedrag in rekening gebracht op uw creditcard (no-show toeslag).

2. Betaling / Creditcard

2.1. Wanneer u de reservering bevestigt, wordt 50% van het huurbedrag op uw creditcard of betaalpas in rekening gebracht, inclusief toeslagen en belastingen. In het geval dat uw betaalkaart wordt geweigerd, wordt uw reservering niet geaccepteerd en ontvangt u geen bevestiging van de huur.

2.2. De geldende wisselkoersen worden bepaald aan de hand van uw betaalmethode en bankkosten.

2.3. Tijdens het ophalen van het voertuig wordt de resterende 50% van de reserveringswaarde (tweede betaling) betaald via betaalpas of creditcard. Bankoverschrijvingen zijn alleen toegestaan als tweede betaling bij het inchecken onder uitzonderlijke omstandigheden. In dit geval wordt de huurder een toeslag van €30 in rekening gebracht.

2.4. De borg kan alleen worden betaald met een creditcard (Visa of Mastercard) en de eigenaar van de creditcard dient aanwezig te zijn bij het ophalen van het voertuig. Het voertuig kan niet worden opgehaald tenzij borg van een creditcard wordt ingehouden.

2.5. Na het inleveren van het voertuig zal het verhuurbedrijf de vrijgave van het ongebruikte deel van de borg verwerken volgens de procedures van uw bank.

3. Duur van de huurovereenkomst

3.1. Huurkosten voor campers worden berekend op basis van het aantal dagen binnen de huurperiode.

3.2. Het later ophalen of vroeger inleveren van het voertuig dan overeengekomen geven de huurder geen recht op restitutie van het ongebruikte deel van de huur.

3.3. Het op afspraak ophalen of inleveren na sluitingstijd, op verzoek van de huurder, is onderhevig aan extra kosten volgens de prijstabel van het verhuurbedrijf.

4. Tijden voor het ophalen en inleveren

4.1. Voor reserveringen gemaakt t/m 08/02/2019:

4.1.1 Het moment van inleveren kan geboekt worden tussen 08:00 en 11:00. Buiten deze tijdspanne worden er kosten in rekening gebracht voor het later of vroeger inleveren.

4.1.2 Het moment van ophalen kan geboekt worden tussen 14:30 en 19:30. Buiten deze tijdspanne worden er kosten in rekening gebracht voor het later of vroeger ophalen.

4.2. Voor reserveringen gemaakt na 08/02/2019:

4.2.1. Onze standaard ophaal -en inlevertijden zijn tussen 10:00 en 17:00, alhoewel dit per ophaallocatie kan verschillen (raadpleeg ons tijdsschema tijdens het reserveren van je tijdslot). Anderszins zijn buiten-werkurenkosten van toepassing op je reservering.

5. Beschikbaarheid voertuig en opwaarderingen

Als het exacte geboekte model niet beschikbaar is, behoudt het verhuurbedrijf zich het recht voor om de huurder een model uit een vergelijkbare of opgewaardeerde categorie aan te bieden, afhankelijk van de beschikbaarheid op de ophaallocatie. Daarnaast kunnen we geen specifieke kleuren of ontwerpen van het gehuurde voertuig garanderen.

6. Documenten / Rijbewijs / Minimumleeftijd

6.1. De bestuurder moet 18 jaar of ouder zijn op het moment van ophalen en moet een geldig rijbewijs (B) hebben om in Europa te mogen rijden, of een internationaal rijbewijs, een geldig identiteitsbewijs / paspoort en een creditcard (Visa of Mastercard) om de borg te betalen.

6.2. Als een van de bestuurders jonger is dan 25 jaar, is het verplicht om het ‘Standard’-verzekeringspakket aan te schaffen. Het is niet toegestaan voor bestuurders jonger dan 25 jaar om het ‘Basic’ of ‘Full’ verzekeringspakket aan te schaffen.

6.3. De eigenaar van de creditcard moet aanwezig zijn op het moment van ophalen.

6.4. Fotokopieën van rijbewijs, identiteitsbewijs of creditcards worden niet geaccepteerd.

Rental agreement

1. Staat van het voertuig

1) De klant erkent het voertuig en de gehuurde extra's in schone staat en geheel functionerend te hebben ontvangen. 2) De klant zal het voertuig in schone staat inleveren, met dezelfde hoeveelheid brandstof als bij het moment van ophalen, en met alle functies van het voertuig correct functionerend, op de terugkomstdatum, -tijd en -locatie zoals vastgelegd in de huurovereenkomst. Het niet voldoen aan deze criteria zal resulteren in extra kosten voor de huurder volgens de prijstabel van de verhuurder. Elk verlies van, of schade aan gehuurde extra's, apparatuur of reserveonderdelen zal volledig ten laste van de huurder worden gelegd volgens de prijzentabel van het verhuurbedrijf.

2. Documenten

1) Een geldig rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort en creditcard (Visa of Mastercard) zijn benodigd en moeten worden getoond bij het ophalen van het voertuig en bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. Indien de huurder de benodigde documenten niet kan overleggen, kan het voertuig niet worden gehuurd en zijn de no-show kosten van toepassing. 2) Het bezit van een geldig rijbewijs om in Europa te rijden is de verantwoordelijkheid van de huurder. 3) De huurder moet 18 jaar of ouder zijn. 4) Als de huurder jonger is dan 25 jaar, is het verplicht om het ‘Plus’-verzekeringspakket af te sluiten, en is het hem/haar niet toegestaan bij het huren van een voertuig het ‘Regular’ of ‘Deluxe’ verzekeringspakket af te sluiten. 5) De eigenaar van de creditcard dient aanwezig te zijn tijdens het ophalen van het voertuig.

3. Gebruik van het voertuig

1) De huurder gaat ermee akkoord het voertuig tijdens de huurperiode niet zal worden: a) Bestuurd door een niet-geïdentificeerde persoon of enige andere persoon die niet in de huurovereenkomst vermeld staat. b) Bestuurd op een onvoorzichtige en gevaarlijke manier. c) Bestuurd door een persoon die onder de invloed van alcohol of drugs is. d) Achtergelaten met de sleutels in het voertuig zonder dat een persoon bij het voertuig aanwezig is. e) Beschadigd door onder water te geraken, door contact met zout water, door te rijden door overstroomde gebieden of door te rijden over strand of onverharde wegen. f) Gebruikt voor welke race, wedstrijd of andere illegale activiteit dan ook. g) Gebruikt om een ander voertuig te slepen. h) Gebruikt om passagiers of eigendommen te vervoeren tegen een vergoeding of beloning. i) Gebruikt om meer passagiers te vervoeren dan toegestaan ​​door de wet. j) Gebruikt om vluchtige vloeistoffen, gassen, explosieven of ander corrosief of ontvlambaar materiaal te vervoeren. k) Gebruikt voor het transporteren en vervoeren van goederen anders dan wat redelijkerwijs van een vrijetijdsverhuur mag worden verwacht. l) Voorzien van accessoires, reclame of andere commerciële vermeldingen. m) Elk eventueel gevolg dat uit de bovenstaande punten voortvloeit, is niet de verantwoordelijk van de verhuurder. 2) De huurder erkent dat het verhuurbedrijf te allen tijde de eigendom van het voertuig behoudt en zal niet overeenkomen, proberen, aanbieden of van plan zijn om het voertuig aan een andere partij te verkopen, onderverhuren, uitlenen of te hypothekeren. 3) De huurder mag geen wijzigingen of toevoegingen aan het voertuig aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. 4) De huurder moet alle redelijke stappen ondernemen om het voertuig goed te onderhouden, inclusief dagelijkse controles van de olie, het water en de accu, en zal contact opnemen met het verhuurbedrijf als de waarschuwingslichten van het voertuig wijzen op een mogelijk defect. 5) Elektrische apparaten (inclusief de koeler) kunnen niet langer dan 4 aaneengesloten uren op de accu worden aangesloten, zonder de accu van het voertuig dagelijks op campings of bij andere 220V-bronnen op te laden. 6) De huidige overeenkomst zal automatisch worden opgeheven en de boeking zal worden geannuleerd zonder dat een rechterlijke tussenkomst vereist is, als het voertuig wordt gebruikt in omstandigheden die een overtreding van de huidige overeenkomst vormen. Bovendien behoudt het verhuurbedrijf zich in het bovenstaande geval het recht voor om het voertuig te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving terug te roepen, en wordt de huurder verantwoordelijk gehouden voor alle bijbehorende kosten.

4. Huisdieren

Je mag je huisdier meenemen — onder bepaalde voorwaarden. Een huisdierentoeslag van €75 wordt in rekening gebracht. Één huisdier is toegestaan, welke niet meer dan 30 kg mag wegen. Huisdieren zijn alleen toegestaan voor roadtrips die eindigen in Portugal of Spanje. Aangezien Indie Campers actief is in verschillende landen in Europa draagt de Huurder de verantwoordelijkheid om zijn/haar huisdier aan de lokale wetgeving te laten voldoen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele verkeersovertredingen en/of boetes gerelateerd aan het vervoeren van huisdieren in het voertuig. De Huisdierentoeslag dekt slechts de schoonmaak van het voertuig na de huurperiode. De Huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade (in- en exterieur) veroorzaakt door het huisdier.

5. Pechhulp en technische problemen

1) Alle problemen betreffende het voertuig, inclusief defecten aan de apparatuur, moeten onmiddellijk worden gemeld om het verhuurbedrijf de gelegenheid te geven het probleem tijdens de huurperiode te verhelpen. Als u dit niet doet, komt de verantwoordelijkheid van de verhuurder in het geding. Neem contact met ons op voordat u pechhulp inschakelt, en ons team zal u helpen op geschikte wijze met de situatie om te gaan. 2) Deze service dekt alle technische of mechanische defecten van het voertuig als gevolg van een fabricage- of materiaalfout die het betreffende onderdeel tijdens de garantieperiode ongeschikt maakt voor gebruik. 3) Houd er rekening mee dat de volgende gevallen niet in aanmerking komen voor pechhulp en dat takel / verplaatsingskosten aan de huurder in rekening worden gebracht: a) De brandstof van het voertuig is op. b) De sleutels worden vergrendeld in het voertuig, beschadigd (bijvoorbeeld door vocht in de sleutel) of verloren. c) De accu is leeg als gevolg van onjuist gebruik en / of onjuist gebruik van apparatuur waarvoor de accu benodigd is. d) Het voertuig is vast komen te zitten off-road of op een onverharde weg. e) Een defect is veroorzaakt door opzettelijke verwaarlozing. f) Hulp bij het vervangen van een lekke band. 4) Het verhuurbedrijf biedt 24-uurs ondersteuning in de vorm van pechhulp langs de weg. Buiten kantooruren kunnen vertragingen optreden. 5) In geval van een defect is het de huurder niet toegestaan ​​reparaties of wijzigingen aan het voertuig aan te brengen, tenzij dit door het verhuurbedrijf is goedgekeurd en volgens exacte instructies. 6) In geval van immobilisatie van het voertuig als gevolg van mechanische defecten of een ongeval, en als het niet mogelijk is om dit ter plaatse te verhelpen, stuurt het verhuurbedrijf een takelwagen om het voertuig en de huurder naar de dichtstbijzijnde garage of verhuurdepot te vervoeren.

6. Bescherming

Het verhuurbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel geleden tijdens de huurperiode en beveelt aan geen waardevolle spullen in de auto achter te laten terwijl de huurder niet bij de auto aanwezig is. Het verhuurbedrijf is niet verantwoordelijk voor eigendommen die tijdens de huurperiode verloren of gestolen worden, noch voor enige schade aan het voertuig als gevolg van vandalisme, diefstal, ongelukken of beschadigingen door het weer.

7. Verzekeringsdekking

1) Het gehuurde voertuig is verzekerd tegen voertuigen van derden en materiële schade. 2) De verzekering is geldig in de volgende 32 Europese landen: Andorra, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Met de gehuurde voertuigen kunnen alleen in deze landen worden gereden. Een voertuig besturen in andere landen dan de bovengenoemde is in overtreding met overeenkomst en het verhuurbedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, defecten of andere problemen die zich voordoen buiten de landen waar de verzekering geldig is. De huurder is in deze aansprakelijk voor eventuele reparatiekosten en / of verplaatsing van het voertuig en alle andere administratieve kosten, lasten, vergoedingen en boetes die het verhuurbedrijf oploopt als gevolg van het ongeoorloofde gebruik. Het verhuurbedrijf behoudt zich het recht voor om de huurder een boete van € 1.000 (duizend euro) in rekening te brengen voor elke dag dat het voertuig wordt gebruikt in een land waar de verzekering niet geldig is. 3) Het voertuig is alleen verzekerd tijdens de overeengekomen huurperiode. Het verhuurbedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade opgelopen buiten de huurperiode, aangezien de huurder in dit geval de enige aansprakelijke persoon is. 4) De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die is ontstaan ​​tijdens het bezit van het voertuig tot aan het bedrag van de borg. Alle verzekeringsopties en de borg dekken alleen het eerste ongeval, incident of nieuwe schade, niet ieder ongeval, incident of schade. In geval van meer dan één schadegeval, incident of ongeval tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de volledige reparatiekosten van elke bijkomende schade. Om de kosten van eventuele schade te dekken, reserveert het verhuurbedrijf het volledige bedrag van de borg op de creditcard die aan de huurder is gekoppeld. 5) Als de huurder één of meerdere van de voorwaarden van de clausules in de huurovereenkomst schendt, is elke verzekeringsoptie ongeldig en is de huurder verantwoordelijk voor de totale kosten van alle schade. 6) Als de Raamdekking is afgesloten, worden de reparatiekosten van één glazen ruit vergoed. Zijspiegels en dakramen (skylights) zijn niet inbegrepen. Bij onze ‘Standard’- en ‘Full’-verzekeringen is de reparatie van één venster al inbegrepen. 7) Als de Bandendekking is afgesloten, wordt de accidentele schade van één band vergoed. Bij onze ‘Standard’- en ‘Full’-verzekeringen is dekking van accidentele schade aan één band al inbegrepen. 8) Als de optie voor een Extra Bestuurder is geselecteerd, wordt een extra bestuurder toegevoegd aan de boeking. Onze ‘Standard’- (x1) en ‘Full’ (onbeperkt) verzekeringen bieden al dekking voor extra bestuurders. 9) Het bedrag van de aansprakelijkheid kan worden verlaagd door het verzekeringspakket op te waarderen. 10) Als het ‘Basis / regular’ verzekeringspakket is afgesloten, is de huurder is verantwoordelijk voor een maximale aansprakelijkheid van € 1999. Inbegrepen bij dit plan zijn onbeperkte kilometers en pechhulp (waaronder 24/7 telefonische assistentie en het slepen van een Indie Campers-voertuig naar een nabijgelegen Indie Campers Depot of autogarage in geval van ongelukken of pech). 11) Als het ‘Plus’ verzekeringspakket is afgesloten, is de huurder aansprakelijk voor een maximumbedrag van € 749. Dit plan bevat geen dekking voor extra bestuurders, banden of ruiten. 12) Als het ‘Top’ verzekeringspakket is afgesloten, is de huurder aansprakelijk voor een maximumbedrag van € 399. Inbegrepen bij dit plan zijn een extra bestuurder, bandendekking (dekt de schade van één band) en raamdekking (dekt de reparatiekosten van één glazen ruit, zijspiegels en dakramen niet inbegrepen) bij accidentele schade. 13) Als het ‘Deluxe’ verzekeringspakket is afgesloten, is de huurder aansprakelijk voor een maximumbedrag van € 0. Inbegrepen bij dit plan zijn twee extra bestuurders (in totaal drie bestuurders), bandendekking (dekt de schade van één band) en een raamdekking (dekt de reparatiekosten van een glazen ruit, zijspiegels en dakramen niet inbegrepen) bij accidentele schade. 14) Als het ‘Standard’ plan is afgesloten is de Huurder aansprakelijk voor een maximum bedrag van €749. Dit plan dekt 1 extra bestuurder, bandendekking (dekt de schade van één band) en raamdekking (dekt de reparatiekosten van een glazen ruit, zijspiegels en dakramen niet inbegrepen) bij accidentele schade. 15) Als het ‘Full’ plan is afgesloten is de Huurder aansprakelijk voor een maximumbedrag van €0. Inbegrepen in dit plan zijn een onbeperkt aantal extra bestuuders, bandendekking (dekt de schade van één band) en raamdekking (dekt de reparatiekosten van een glazen ruit, zijspiegels en dakramen niet inbegrepen) bij accidentele schade.

8. Ongeval / Voertuigschade / Diefstal

In het geval van een ongeval of voertuigschade, gaat de huurder akkoord met de volgende procedures: 1) Breng onmiddellijk het verhuurbedrijf en de politie op de hoogte van elk ongeval, diefstal, overval of ander incident. 2) Neem foto's en verkrijg de namen en adressen van alle betrokken personen en ook eventuele getuigen die de gebeurtenis kunnen documenteren. 3) Vul het ongevalsrapport in, samen met de bestuurders van andere voertuigen die mogelijk betrokken zijn. 4) Verlaat het voertuig niet zonder alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het voertuig te nemen. 5) Neem geen verantwoordelijkheid en pleit niet schuldig, in het geval van een ongeval waarvoor het verhuurbedrijf aansprakelijk gesteld kan worden. 6) Verzamel het door alle betrokken partijen ondertekende ongevalsrapport en de documenten opgesteld door de politie, samen met de voertuigsleutels, indien behouden (in geval van autodiefstal) en stuur deze onmiddellijk naar het verhuurbedrijf. Anders vervallen alle verzekeringen en dekkingen en is de huurder aansprakelijk voor alle onkosten.

9. Uitsluitingen

De huurder erkent dat hij verantwoordelijk is voor alle kosten van de hierna genoemde schade, ongeacht de verzekering die is afgesloten. De hieronder beschreven schade is uitdrukkelijk uitgesloten van enige verzekeringsoptie: a) Elke schade veroorzaakt aan voertuig, terwijl de bestuurder in strijd is met een clausule in het contract. b) Elke schade veroorzaakt door opzettelijk gedrag, invloed van alcohol, drugs of andere middelen die het rijvermogen verminderen. c) Elk verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen. d) Als de klant onzorgvuldig of nalatig gedrag van welke aard dan ook toont of zich niet houdt aan de plaatselijke verkeersregels, resulterend in schade aan het voertuig of aan eigendommen van derden. e) De kosten om het voertuig op te halen uit een verboden gebied of als deze ondergedompeld, vastgelopen of achtergelaten is. f) De kosten voor het vervangen van sleutels die beschadigd, verloren, gestolen of vergrendeld in het voertuig zijn. g) Bestuurders die niet in het huurcontract zijn vermeld, of bestuurders met een ongeldig of verlopen rijbewijs. h) Voor alle kosten in verband met gebruik van verkeerde brandstof. i) Alle schade aan de carrosserie van het voertuig of boven de voorruit, indien er geen sprake is van een botsing met derden. j) Alle schade veroorzaakt door het raken van een dier tijdens het rijden.

10. Inleveren van voertuig

1) Het voertuig dient te worden ingeleverd op de datum, het tijdstip en de locatie die zijn vermeld in de huurovereenkomst. a) Om de inleverlocatie of de datum / tijd te wijzigen, moet de huurder eerst toestemming verkrijgen van het reserveringsteam van het verhuurbedrijf. Kosten zijn hierop van toepassing, en het bedrag wordt door het reserveringsteam meegedeeld. b) De kosten zijn van toepassing op alle gevallen, ongeacht de redenen voor de wijziging. c) Als het verhuurbedrijf de wijzigingen niet via e-mail bevestigt, dient de huurder zich te houden aan de locatie en de datum en tijd van inleveren zoals vermeld in de huurovereenkomst. 2) Het niet verkrijgen van de benodigde autorisatie en het inleveren van het voertuig buiten de in het huurcontract overeengekomen uren zal resulteren in een extra vergoeding van drie keer de huurprijs, direct te voldoen bij aflevering. 3) Als het voertuig wordt ingeleverd op een andere locatie dan in de huurovereenkomst vermeldt, is de huurder verantwoordelijk voor alle resulterende onkosten van het verhuurbedrijf. 4) Als het voertuig niet wordt ingeleverd bij een medewerker van het verhuurbedrijf, is de huurder aansprakelijk voor alle eventuele verliezen of schade die hieruit voortkomt, waaronder autodiefstal of beroving. 5) Voertuig uitrusting: Alle voertuigen zijn voorzien van keukengerei, een schoonmaakset en een bedset, en in geval dat de uitrusting en / of gehuurde extra’s niet in dezelfde omstandigheden als waarin ze werden overhandigd worden ingeleverd, zullen er kosten in rekening worden gebracht volgens de waarde van het object / de objecten. 6) Er worden € 100 schoonmaakkosten in rekening gebracht indien het voertuig niet schoon wordt achtergelaten. Dit betreft zowel het interieur (afwezigheid van vuilnis, zand, modder of ander afval) als de buitenkant, met een lege vuilwatertank, een leeg chemisch toilet, gereinigd keukengerei en de koeler uitgeschakeld zonder voedsel erin. 7) Als het voertuig niet wordt ingeleverd met hetzelfde brandstofniveau als bij het ophaalmoment, wordt de klant belast met € 40 voor elke 1/4 tank die ontbreekt.

11. Aansprakelijkheid / Borg en betalingen na de huurperiode

1) De borg kan alleen worden betaald met een creditcard (Visa of Mastercard) en de eigenaar van de creditcard dient aanwezig te zijn bij de ophaalservice. Bij het ophalen van het voertuig is de huurder verplicht om de borgsom te betalen op basis van het gekozen verzekeringspakket. Dit bedrag wordt op de creditcard van de huurder gereserveerd om extra kosten in het geval van diefstal of een ongeval en andere schade aan het voertuig tijdens de huurperiode te betalen. 2) Als de borgsom niet is goedgekeurd door de bank of de eigenaar van de creditcard kan het contract niet worden uitgevoerd en zal het voertuig niet worden overhandigd. In dit geval is het normale annuleringsbeleid van toepassing en wordt het volledige reserveringsbedrag aan de huurder in rekening gebracht. De borg wordt aan het einde van de huurperiode aan de huurder terugbetaald, als na inspectie door een personeelslid van het verhuurbedrijf aangegeven is dat het voertuig in vergelijkbare omstandigheden verkeert als toen het werd opgehaald. 3) Voertuigschade en kosten van uitrusting / extra's en schadekosten worden in rekening gebracht volgens de prijzentabel van het verhuurbedrijf. De huurder is ook aansprakelijk voor de nachten waarop het voertuig niet verhuurd kan worden als gevolg van schade, binnen de redelijke reparatietermijn afhankelijk van de schade in kwestie. 4) In geval van een ongeval waarbij de huurder zich niet verantwoordelijk acht, houdt het verhuurbedrijf het volledige bedrag van de borg in bewaring totdat de verzekeringsmaatschappij de verantwoordelijkheid heeft bepaald. 5) Als de schadeherstelkosten niet onmiddellijk kunnen worden vastgesteld, houdt het verhuurbedrijf het volledige bedrag van de borg in bewaring. Een deel van het eigen risico kan worden terugbetaald als de uiteindelijke reparatiekosten voor schade lager zijn dan het betaalde bedrag. 6) De huurder gaat ermee akkoord dat het verhuurbedrijf gemachtigd is om de creditcard die in het bestand is opgenomen te gebruiken om eventuele verdere kosten in rekening te brengen die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld wildkamperen, parkeerboetes, boetes voor verkeersovertredingen, tolgelden, schade aan het busje (binnen of buiten) en achterstallige betalingen. Het verhuurbedrijf is gerechtigd om enige schade aan het voertuig vast te stellen gedurende 30 dagen na de laatste dag van de huurovereenkomst. Boetes worden in rekening gebracht vanaf de totale kosten van de boete, plus BTW en een administratieve vergoeding van € 50. 7) De huurder moet het verhuurbedrijf een alternatieve creditcard verstrekken die kan worden gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen van huurder onder de voorwaarden van het verhuurbedrijf, in geval van onvoldoende saldo, geweigerde transacties om welke reden dan ook of een geannuleerde of opgeschorte creditcard. 8) Alle onbetaalde facturen worden verhoogd met een rente van het hoogste wettelijke tarief plus een vaste vergoeding, overeenkomstig met 20% van het onbetaalde bedrag plus eventuele kosten voor geleden schade / gederfde winst volgens de wet. In het geval van een juridisch geschil dat op de een of andere manier verband houdt met dit contract, komen de partijen overeen dat de jurisdictie van de ophaallocatie zal worden toegepast.

12. Overeenkomst en klantgaranties

1) Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en er zijn geen andere mondelinge toezeggingen, garanties of regelingen tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van aansprakelijkheid als huurder. Eventuele kosten worden berekend in overeenstemming met de overeenkomst en de respectievelijke algemene voorwaarden. 2) Bij het boeken en betalen van de eerste aanbetaling stemt de huurder automatisch in met de algemene voorwaarden van het verhuurbedrijf. 3) De huurder garandeert dat alle informatie die wordt verstrekt in verband met deze overeenkomst waarheidsgetrouw is.

13. Voertuigen en merken

Indien, om welke reden dan ook die niet de verantwoordelijkheid van het verhuurbedrijf is, zoals een vertraging van de vorige huurder, een ongeval, diefstal, defect of een andere situatie die de levering van het eerder gereserveerde voertuig in het geding brengt, het niet mogelijk is om het voertuig te leveren op de vastgestelde datum of tijd, kan het verhuurbedrijf: 1) De huurder een voertuig van een vergelijkbare categorie of model verstrekken. Het merk, ontwerp of kleur kan verschillen. 2) De huurder een volledige restitutie van het betaalde bedrag geven, zonder andere aanvullende compensatie.